Правове виховання дошкільників. Предмова

29 Июл 2012, Автор: admin

“…особистість — спостерігається, як проява “поведінкових масок”, виробленних для різних ситуацій і соціальних груп  взаємодії. Особистість діється не тим, що людина чує і говорить. а працею і діяльністю.”

  А.Н. Леонтьєв

І. Передмова

На протязі дитинства  об’єктивно здійснюється  і суб’єктивно організовується соціальний розвиток зростаючих людей. Це складно структурований процес, обумовлений особливими умовами, мірою розвитку суспільства. Характером його ціннісних установок: цілі з одного боку, з іншого – реалістичним станом індивідуальних харак-теристик дітей від дитячого віку до юнацького періоду.

Це процес, що багатопланово протікає в часі, має різні, чітко певні зміни, фіксовані рівні, через які по своєму проходить кожна дитина.

Одним з важливих моментів в характеристиці виступає розгортання явища «соціалізація-індивідуалізація»; поступально здійснювального від усвідомлення зростаючим поколінням своїх соціальних можливостей через становлення особових  новоутворень, до прояву, зміцненню, якісної зміни соціальної позиції у результаті власної творчої активності.

Найзначиміше ця позиція проявляється у міжвікових переходах, кризисних періодах, де відправною крапкою служить особливий рівень соціального розвитку дитини у відносинах «Я і суспільство».

У дошкільному віці дитина усвідомлює відповідно до її загального рівня розвитку власне «Я» серед інших, прагне «приміряти» себе до інших, активно впливати на ситуацію. Вона опановує соціальний досвід, соціально зафіксованими діями, їх соціальної суті, яка і визначає розвиток її «соціалізації-індивідуалізації».

Наприкінці дошкільного віку у дитини вперше з’являється уява про себе, як члена суспільства. Поступово у неї накопичується усвідомлення соціальної значущості власних індувідуальних якостей та соціального положення, відбувається формування узагальненого відношення дитини до самої себе, свого переживання,  яке залишається одним і тим же у різних ситуаціях; узагальнене відношення до оточуючих і розуміння своєї цінності. Формується самооцінка. Це стає основою правового виховання дошкільнят.

Також у дошкільному віці дитина набуває можливість контролювати власну поведінку. Поведінка стає опосередкованою зовнішніми зразками, правилами.

Кожна дитина неповторна і тим саме прекрасна. Тільки неповторність допоможе дитині вибрати свій шлях у житті та пройти саме його. Дитина має право на власне «Я», має право бути самою собою.

Необхідно та дуже важливо навчити кожну дитину поважати та цінувати себе. У вихованні непотрібно бути «над дитиною», а якщо і прийдеться це зробити,  то тільки для того, щоб захистити дитину.

ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ

рассказать друзьям и получить подарок