Толерантно-правове виховання дошкільників

31 Июл 2012, Автор: admin

III. Толерантно-правове виховання дошкільників – обов’язкова умова формування життєвої компетентності особистості. “Плекаємо у дітей життєдайне само-ставлення”.

На основі заданої мети толерантно-правового виховання  педагогічно доцільними будуть слідуючі методи виховання (за В.А. Караковським):

— виховання словом;

— виховання ділом;

— виховання ситуацією;

— виховання грою;

— виховання спілкуванням;

— виховання відносинами.

Досить дієвими в аспекті толерантно-правового виховання дошкільників також є методи виховання (за С.А. Смирновим), де попередником виступає соціальний досвід дитини:

— метод формування соціального досвіду дітей;

— метод осмислення свого соціального досвіду, мотивації діяльності та поведінки;

— метод стимулювання і корекції дій та відносин дітей у виховному процесі.

Не можна залишити без уваги на шляху формування у дітей толерантно-правового світогляду також класифікацію методів вихо-вання за навчанням Г.І. Щуркіної, головним критерієм якої є функція метода по відношенню до діяльності:

* метод формування свідомості;

* метод формування позитивного досліду поведінки;

* метод стимулювання.

До речі, «формування толерантності», як педагогічна проб-лема утворилася відносно донедавна та є наслідком тенденцій зміни змісту освіти, таких як: гуманізація, демократизація, гуманітаризація, глобалізація.

Вже у дошкільному віці виникають усі обов’язкові умови для того, щоб можливо було починати роботу по формуванню толерантності. Виникають такі особистісні новоутворення, як довільна поведінка, суппідрядність мотивів, здатність до емоційного передбачення; змінюється соціальна ситуація розвитку; дитину починають притягати взаємовідносини між людьми, їх соціальні позиції. Виховання толерантності можливо успішно здійснювати у грі, а також у трудовій та навчально-виховній діяльності.

Можливо виділити три групи методів, що відповідають задачам морального виховання, а також цілям толерантно-правового виховання у дошкільному віці.

1. Методи, які забезпечують формування моральної свідомості (суджень, оцінок):

— метод бесіди (матеріал: оповідання, казки з етичним змістом). Через казкові образи дитина отримує уявлення про справедливість, зло і добро та інше.

Важливо впливати не тільки на свідомість дітей, а також на їх почуття, тоді вони навчаться розуміти інших. Художня література повинна частіше використовуватися, як засіб розвитку людяності, гуманних якостей особистості.

— наочні методи: розгляд та обговорення сюжетних картин, ілюстрацій, відио-фільмів, в яких показана поведінка у оточуючому світі.

2. Методи створювання у дітей практичного досвіду соціальної поведінки:

3. Методи  які формують моральні почуття у відносинах між дітьми:

Заохочення позитивної поведінки дитини з метою подальшого закріплення даних вчинків. Вислів несхвалення негативних вчинків. Оцінюється лише вчинок, а не особа дитини.

Виховання правосвідомості і толерантності – тандем на шляху формування високоморальної особистості. Взаємозв’язок і взаємозалежність правового і толерантного виховання розкривається тим, що етичні і правові уявлення пов’язані з позитивними і негативними переживаннями людини.

Але треба пам’ятати:

«Найправильніші, розумні, продумані пегогічні методи не принесуть ніякої користі, якщо загальний тон вашого життя поганий. Та, навпаки, тільки правильні методи звернення  до дитини і передусім правильні форми дисципліни, праці, свободи, гри та авторитету» (А.С. Макаренко).

«Кожне хороше виховання вимагає, щоб удома очі матері щодня і щогодини безпомилково читали в очах, на вустах і на чолі дитини,кожну зміну у її душевному стані. Воно по суті вимагає,  щоб сила вихователя була силою батька, жвавого присутністю усій сукупністю сімейних стосунків» ( Г. Песталоцці).

ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ